Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck
2012-09-11

Gilla Jobbet 24-25 okt 2012 på Stockholmsmässan

Kom och lyssna på Lenas och Helene Chirgwins seminarium   Att leda på svenska- Ledarskap i en global värld. 24.10 1545-1700.  Se hela programmet på www.gillajobbet.se

2012-09-11

20 september. Konferens om mobbning och kränkande särbehandling.

Lena Hammarbäck kommer att föreläsa om förebyggande arbete på en konferens om mobbning och kränkande särbehandling i Nässjö. Arrangör är Linköpings Universitet och målgruppen personal inom företagshälsovård samt andra som är intresserade av ämnet.

LÄS: Senaste Psykologtidningen, om mobbning i arbetslivet. Intervjuade arbetspsykologer: Patrik Nyström, Lena Hammarback, Sara Henrysson Eidvall och Stefan Blomberg:
http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/Documents/Huvudartikel/PT2012_06_huvud.pdf

2010-01-28

Ny seminarieserie: Verktyg för större arbetsglädje och effektivitet.

Seminarieserien har utvecklats tillsammans med Helene Chirgwin.  Våra målgrupper är chefer/ledare och andra som arbetar med personalutveckling. Under en halvdag  provar vi verktyg och metoder som du kan använda direkt i ditt ledarskap.

1.Verktyg för kreativa förändringar

2. Verktyg för stresshantering och mindfulness

3. Verktyg för cochande ledarskap

Stresshantering och Mindfulness.

Tre seminarier kommer att hållas i November / December

Diakonal inventering

Under november/december 2010 genomförde Lena Hammarbäck en diakonal kartläggning åt en församling i Stockholms Län. Ytterligare en diakonal inventering genomfördes i september.

Uppdrag från Folkhälsoinstitutet

Vindrosen Konsult AB har genom upphandling fått ett uppdrag av Folkhäsoinstitutet. Uppdraget innebär att leda ett projekt där ett kunskapsmaterial  om alkohol och droger ska tas fram för högstadiet och gymnsieskolan. Projektet beräknas pågå under  2010.

Ledarutvecklingsprogram

I samverkan med Helene Chirgwin PA-Artners kommer vi att utveckla ett evidensbaserat ledarutvecklingsprogram. 

 Mindfulness

Två kurser i Minfullness startar i februari. För information se www.mindfulnesspraktiken.se

SAMS- Samspelet mellan människa och arbetsmiljö

En tvådgarskurs psykosocialt arbetsmiljöarbete för chefer och arbetsmilöombud kommer att ges i mars i samverkan med Unionen i Sundsvall.

2009-09-28

Förlängt ambassadörsuppdrag

Maud Olofsson och regeringen har  beslutat att förlänga ambassadörsuppdraget för kvinnligt företagande ytterligare ett år (tom. 2010).   Som ambassadör kommer Lena under hösten att berätta om entreprenörskap och företagsamhet  på Skolforum och på Företagarmässan.

2009-09-28

Konfliktseminarier i Svenskfinland

På uppdrag av SSC, Svenska Studiecentralen håller Lena Hammarbäck  tre seminarier om konflikthantering i Finland. Den 29.9 i Åbo, den 30.9 i Helsingfors och den 1.10 i Vasa. För närmare information gå till www.ssc.fi.

Äldre inlägg »