Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck
2009-01-25

Att möta förändringar

Människor tacklar förändringar olika. Hur man reagerar beror naturligtvis också på hur man värderar förändringen.

Läs mer...

2008-11-03

Myter och förändringsarbete

Kan man använda sig av myter, sagor och berättelser i tider av förändring och utveckling? Många av våra mest älskade berättelser är omdiktningar i sagans form om människor i kris och utveckling.
Att kunna berätta sin historia är läkande och hjälper människor att försonas med sina livsöden. Både att berätta sin historia för någon som kan [...]

Läs mer...

2008-11-03

Arbetstrivsel

Vad är det som gör att ni trivs så bra här? Jag är ute på en arbetsplats och diskuterar den psykosociala arbetsmiljön med personalen i grupper. Grunden för diskussionen är en personalenkät om psykosocial arbetsmiljö, som gjorts och som pekar på att just denna arbetsplats är mycket hälsosammare att vara på än genomsnittet. Nu vill [...]

Läs mer...

« Nyare inlägg