Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck
2012-09-11

20 september. Konferens om mobbning och kränkande särbehandling.

Lena Hammarbäck kommer att föreläsa om förebyggande arbete på en konferens om mobbning och kränkande särbehandling i Nässjö. Arrangör är Linköpings Universitet och målgruppen personal inom företagshälsovård samt andra som är intresserade av ämnet.

LÄS: Senaste Psykologtidningen, om mobbning i arbetslivet. Intervjuade arbetspsykologer: Patrik Nyström, Lena Hammarback, Sara Henrysson Eidvall och Stefan Blomberg:
http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/Documents/Huvudartikel/PT2012_06_huvud.pdf