Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck
2008-11-03

Arbetstrivsel

Vad är det som gör att ni trivs så bra här? Jag är ute på en arbetsplats och diskuterar den psykosociala arbetsmiljön med personalen i grupper. Grunden för diskussionen är en personalenkät om psykosocial arbetsmiljö, som gjorts och som pekar på att just denna arbetsplats är mycket hälsosammare att vara på än genomsnittet. Nu vill jag veta vad som gömmer sig bakom de positiva siffrorna. Svaren varierar.

- För mig är det omväxlingen. Att ingen arbetsdag är lik den andra, säger en.
- Ja det, och så arbetskamraterna. Vi har trevligt och skrattar mycket tillsammans säger en annan.
- Att jag får ansvar och får styra mitt arbete själv, menar en tredje.
- Vi tjänar rätt bra och det känns som om det vi gör är viktigt, säger en fjärde.
- Jag får uppskattning och tillit av mina arbetskamrater och närmaste chef, uttalar sig en femte.
-Ja och så lär man sig nya saker nästan varje dag, tillägger en sjätte.

Vi vet alla när vi trivs eller inte. Vad det är som är receptet på arbetstrivsel, vilka ingredienserna är och vilka proportioner som krävs kan skilja sig från arbetsplats till arbetsplats, från tid till tid och från individ till individ.
Från arbetslisvsforskningen tror vi oss känna till en del samband. Om man trivs med livet i det stora hela är chansen stor att man tar med sig trivselkänslan till arbetet. Däremot är sambanden inte lika starka för det motsatta förhållandet dvs. arbetstrivsel smittar inte av sig i samma utsträckning på trivseln med privatlivet.
Bra relationer, vänskapsband på arbetet, trevligt småprat arbetskamrater emellan är av stor betydelse för arbetsglädjen. Att veta vad som förväntas av mig och uppmärksamhet när jag gör ett bra arbete höjer “må-bra-känslan”.

Chefens ledningsstil påverkar trivseln. De chefer som anses var dugligast av sin personal har en balans mellan att var inriktade på goda relationer till medarbetarna, verksamhetsinriktade, samt inriktade på att driva nödvändig utveckling och förändring. Smolket i glädjebägaren är att vissa av dessa allroundchefer inte själva trivs så bra med sin arbetssituation utan upplever hög stress.
De som har en fast anställning känner ofta större arbetstillfredsställelse än de som har tillfälliga anställningar. Även lönen och jobbstatus kan vara källor trivselkällor i viss utsträckning. Sjukfrånvaro och personalomsättning minskar på trivsamma arbetsplatser.
Arbetsglädje påverkar och ger bättre arbetsresultat till en del, gör oss mer hjälpsamma och stärker samarbetet. Trivselkällorna är således många.

På många arbetsplatser läggs all energi på att hitta och åtgärda arbetsmiljöproblem av olika slag. Alltför ensidig problemfokusering kan bidra till att minska arbetstrivsel och öka känslan av att “här har vi det riktigt dåligt”. Istället börjar man nu på vissa håll arbeta på bred front för att utveckla strategier för att utveckla och behålla arbetsglädje.
Som individ kan du göra en hel del för din egen arbetstrivsel. Ett första steg är att lära känna sig själv och veta vad som framkallar de egna trivselkänslorna. Ett andra steg är att hitta ett arbete där man känner att passformen mellan min personlighet, mina behov, förväntningar och mål stämmer hyggligt med arbetsplatsens verksamhetsmål, arbetsformer och kultur. Ett tredje är att hitta olika sätt att behålla arbetsglädjen i vardagen.