Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck
2008-11-03

Myter och förändringsarbete

Kan man använda sig av myter, sagor och berättelser i tider av förändring och utveckling? Många av våra mest älskade berättelser är omdiktningar i sagans form om människor i kris och utveckling.

Att kunna berätta sin historia är läkande och hjälper människor att försonas med sina livsöden. Både att berätta sin historia för någon som kan lyssna och att anförtro sig åt sin dagbok kan verka helande.

Företagsmyterna

I alla organisationer finns berättelser och myter. Bilder som berättar om värderingar, kulturen och historien. Berättelser om viktiga milstolpar i historien, myter om hjältar, lustigkurrar och ondskefulla personer.

Det är inte alltid som det är konsensus kring dessa bilder. När företag skriver sina jubileumsskrifter blir det lätt konflikter om innehållet bland gamla trotjänare. För den som ska leda en förändring är det viktigt att sätta sig in i detta, speciellt om förändringen innebär ett paradigmskifte med nya värderingar, visioner och arbetssätt. Man behöver förstå hur bilderna av företaget ser ut för att inte i onödan kränka människor.

Vid en omorganisation som undertecknad skulle medverka i råkade jag fråga personalchefen hur många som behövde sägas upp. “Vi har inte sagt upp någon här på 100 år”, svarade personalchefen upprört. Att säga upp människor pga arbetsbrist ingick inte i bilden av det företaget.

Senare lade man både ner verksamheter och la ut vissa funktioner på andra företag. Detta blev ett väldigt brott mot den rådande företagskulturen och skapade mycket ilska och sorg hos många medarbetare.

När ett annat företag sålde en del av sina fastigheter och började hyra in sig i kontorshotell reagerade stora delar av personalen mycket negativt. För dem hade det egna huset ett viktigt symbolvärde.

Använd bildspråk

Att lämna det gamla är alltid smärtsamt. Kan man som ledare hitta ett bra bildspråk så kan man jämna vägen och underlätta acceptansen av det nya.

“Chockfasen varar i en kvart, sen kavlar vi upp ärmarna och söker nya jobb.”

Så kärnfullt uttalade sig en chef för en övertalighetspool. Uttalandet skakade om folk, men gav samtidigt en tydlig bild. Här går det inte att sitta och gråta över spilld mjölk. Här måste all energi ägnas åt att skaffa ett nytt arbete.

En saga eller en berättelse kan användas för att i mer symbolisk form gestalta vart man är på väg och få människor att släppa taget om det som är förlorat och våga följa sitt hjärta.

Kriskurvor och tåg

Den så kallade kriskurvan är ett exempel på en bild som ofta används i förändringsprocesser . Den visar tydligt att man snabbt kan rutscha utför. Det finns en botten där man kan vila sig ett slag innan man börjar den mödosamma vägen upp igen. Ibland ritar jag en spång tvärs över djupet för att visa att man inte alltid behöver ramla ner i avgrunden.

Att beskriva förändringen som ett tåg är en annan ofta använd bild. Några sitter längst fram och eldar på lokföraren att köra fortare och fortare. De flesta sitter i mellanvagnarna. Några sitter längst bak och bromsar allt vad de kan. Ibland stannar tåget och släpper av några som inte vill vara med. Kanske någon ny passagerare stiger på.

Skärskåda myterna

Det frodas många myter om förändringar i arbetslivet som inte stämmer. Det handlar ofta om överdrivna generaliseringar. Några är:

  • Att äldre personer i arbetslivet har svårare att acceptera förändringar än yngre
  • Att kvinnor har lättare att acceptera förändringar än män
  • Att kvinnliga ledare har större förutsättningar att utveckla det ledarskap som behövs för framtiden än män
  • Att offentliga sektorn driver förändringar på ett sämre sätt än näringslivet
  • Att det inte finns någon kunskap om hur förändringsarbete kan bedrivas på ett bra sätt
  • Att enskilda individers reaktioner på förändringar kan förutsägas

Vår tids hjältar

Medan jag skriver detta lyssnar jag på VM i friidrott. Är idrottsmännen vår tids hjältar? Här frodas verkligen myterna! Man berättar om blod, svett och tårar. Om hur hjältarna under övermänskliga vedermödor tagit sig till arenan där de ska spränga sina gränser och överträffar sig själva. Det utspelas dramer, taktiktänkande, konkurrens och fult spel. Man visar bilder på euforisk glädje och den yttersta tragik. Helt i klass med de gamla gudasagorna!
(Tidigare publicerad i Ladies R&M Newsletter nr 6 2005)