Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck

Konsultnätverk

Konsultnätverk och samarbetspartners

Helene Chirgwin, personalvetare och arbetslivskonsult
 helene@chirgwinconsulting.se                                                                                                                                                                                                  www.chirgwinconsulting.se                                                                                                                                                                                     Ledarutveckling och chefsstöd, Förändringsarbete, Arbetslagsutveckling, Utbildningar

Lasse Frisk, organisationskonsult
tfn: 070-415 45 13
lasse@lassefrisk.se
 www.lassefrisk.se
Coaching, Ledarskap, Pedagogik och Kommunikationsträning.

Ann-Margreth Thornberg, socionom och marknadsekonom
New Level AB
tfn 08-660 65 25, mobil 0733-94 05 16
 ann-margreth.newlevel@telia.com
www.newlevel-stockholm.com
 Affärs- och organisationsutveckling, Ledar- och grupputveckling, Chefsstöd och Coachning

Irene Risbrandt Leg psykolog och organistionskonsult. Psykosocial arbetsmiljö , mindfulness.

Arbetslivspsykologerna i Halland

I samverkan med leg psykolog Kristina Taremark  erbjuder vi organisationspsykologiska tjänster och coaching i Halland.